Pagrindinis

Lekėčių keramikos centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

  • Meninės veiklos populiarinimas, sklaida;
  • Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo ir kultūrinė veikla;
  • Keramikos meno ir amato puoselėjimas;
  • Kultūrinės veiklos derinimas su poilsio organizavimu.