Veikla

Lekėčių keramikos centre nuo 2013-02-01 iki 2014-12-31 d. vykdomas vietos projektas „ Tradicinių amatų puoselėjimas Lekėčių keramikos centre“. 

Projektas finansuojamas įgyvendinant vietos plėtros strategijas pagal „LEADER“ metodą,  prisidedant Šakių rajono savivaldybei. Sustiprinta Lekėčių keramikos centro bazė įgalina kvalifikuotai vesti mokymus ir plenerus. Suorganizuoti 2 dienų mokymai, po 30 žmonių iš Lekėčių ir kaimyninės Lukšių bendruomenės.

Vykdomos 5 edukacinės vienos dienos trukmės keramikos amato mokymo programos Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, „Varpo“ mokykloje, Lekėčių mokykloje, Lukšių gimnazijoje, Gelgaudiškio mokykloje, kuriose dalyvaus apie 150 žmonių.

Projekto vykdymo metu ir jam pasibaigus bendruomenės nariai naudosis keramikos centro paslaugomis: mokysis ruošti formavimo masę, formuoti ir glazūruoti, bei dekoruoti puodelius. Sukurtus gaminius galima pardavinėti mugėse, siūlyti atitinkamos specializacijos parduotuvėms. Tai skatins užimtumą ir verslumą kaimo bendruomenėse. Tikimasi, kad bendras darbas ir kūrybinė aplinka turėtų pasitarnauti ir vietinų žmonių didesniam susitelkimui.

Mokymuose sukurti darbai bus eksponuojami Lekėčiuose miestelio šventės metu ir Lukšiuose Zyplių dvare.